Lista aktualności Lista aktualności

KONKURS "SPRZĄTAMY NASZE LASY"

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza szkoły: podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne do wzięcia udziału w konkursie „Sprzątamy nasze lasy”.

Cel konkursu:

 • Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży;
 • Wskazanie szkodliwości zaśmiecania dla naturalnego środowiska;
 • Kształtowanie właściwych postaw i zachowań;
 • Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów szkół: podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych;
 • Uczestnicy składają prace indywidualne w postaci:
  • Rysunków - szkoły podstawowe - klasy 1-3;
  • Sprawozdań wraz ze zdjęciami – szkoły podstawowe - klasy 4-6;
  • Filmy lub prezentacje – gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

 

 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora, nazwą szkoły, adresem oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna;
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami);
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

 

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Zakres i przekaz informacji;
 • Przedstawienie wpływu zaśmiecania na środowisko naturalne.

 

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – wrzesień 2017 roku;
 • Termin nadsyłania prac – 31 październik 2017 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2017 roku;
 • Wręczenie nagród – grudzień 2017 roku.

 

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13,

 87-800 Włocławek.

 

 

Postanowienia końcowe:

Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie. Od postanowień komisji nie przysługuje odwołanie. W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo. Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Magdalena Kokosza 881 055 354.                                                                     

 

 

 

 

Nadleśniczy Włodzimierz Pamfil


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż