Lista aktualności Lista aktualności

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

Nadleśnictwo Włocławek zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klas 1-3 do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie plastycznym pn. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”

Cel konkursu:

 • Wielopokoleniowa edukacja ekologiczna;
 • Umiejętne wykorzystanie darów lasu z jednoczesnym poszanowaniem przyrody;
 • Rozwijanie kreatywności oraz zdolności manualnych;
 • Promowanie walorów przyrodniczo-leśnych nadleśnictwa;
 • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.

Warunki uczestnictwa:

 • Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych w klasach 1-3 oraz ich rodzin;
 • Uczestnicy konkursu składają rodzinne prace plastyczne w postaci ozdoby choinkowej, która zostanie wykonana z wykorzystaniem darów lasu;
 • Prace konkursowe należy opatrzyć na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autorów, nazwą szkoły i adresem oraz numerem telefonu do kontaktu;
 • Do pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami);
 • Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków konkursu.

Kryteria oceny:

 • Oryginalność i pomysłowość interpretacji tematu konkursu;
 • Jak największe wykorzystanie materiałów naturalnych w pracy;
 • Walory edukacyjne i promocyjne;
 • Zaangażowanie w wykonaną pracę.

Terminarz:

 • Ogłoszenie konkursu – 25 październik 2017;
 • Termin nadsyłania prac –30 listopad 2017 roku;
 • Rozstrzygnięcie konkursu – grudzień 2017 roku;
 • Wręczenie nagród – grudzień 2017 roku.

 

Miejsce składania prac – sekretariat Nadleśnictwa Włocławek ul. Ziębia 13,

 87-800 Włocławek.

Po rozstrzygnięciu konkurs wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej nadleśnictwa oraz na profilu na facebooku.

 

Postanowienia końcowe:

Złożone prace przechodzą na własność organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie mogą być publikowane i wykorzystywane bezpłatnie. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. W przypadku większej ilości prac z jednej placówki, można przesyłać je zbiorowo. Podatek od nagród zapłaci organizator konkursu.

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. Magdalena Kokosza 881 055 354.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

Sprzedaż

Sprzedaż