Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest:
Inżynier nadzoru
Mieczysław Olewnik
tel. 604 916 189