Aktualności

W minioną sobotę mieliśmy okazję uczestniczyć w wydarzeniu zorganizowanym przez naszego partnera, jakim jest Jednostka Strzelecka 4051 im. gen. broni Władysława Andersa.

Zagrożenie pożarowe

Występująca mała ilość opadów atmosferycznych na terenie Nadleśnictwa Włocławek i duży udział procentowy drzewostanów sosnowych z trzcinnikiem powoduje duże zagrożenie pożarowe począwszy od wczesnej wiosny.