Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Włocławek
Nadleśnictwo Włocławek
54 234-98-00
54 234-92-81

ul. Ziębia 13

87-800 Włocławek

NIP: 888-000-84-97

REGON: 910507855

nr konta: 87 2030 0045 1110 0000 0037 6160

BGŻ BNP Paribas

Godziny urzędowania: 7:15 - 15:15 (pn.-pt.)

Nadleśniczy
Przemysław Jagiełło
54 234-98-00
Zastępca nadleśniczego
Mirosław Kędroń
54 234-98-00
Główny Księgowy
Mirosława Grochowina
54 234-98-00 wew. 611
Sekretarz
Ireneusz Cichocki
54 234-98-00 wew. 671

Sekretariat

Anna Stawicka
Specjalista ds. administracji
Tel.: 54 234-98-00

Kadry

Maria Kaźmierczak
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 54 234-98-00 wew. 131

Administracja

Mariusz Stachowiak
Specjalista ds. administracji
Tel.: 54 234-98-00 wew.672
Donata Kacprzyk
St. referent ds. administracji
Tel.: 54 234-98-00 wew. 673

Inżynier nadzoru

Karol Mentlewicz
Inżynier nadzoru
Tel.: 54 234-98-00 wew. 219
Mieczysław Olewnik
Inżynier nadzoru
Tel.: 54 234-98-00 wew. 218

Hodowla lasu i ochrona przyrody

Anna Gidaszewska
St. specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: 54 234-98-00 wew.334

Stan posiadania

Krzysztof Peszyński
St. specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 54 234-98-00 wew. 336

Ochrona lasu i przeciwpożarowa, zamówienia publiczne, LMN

Tomasz Ziółkowski
St. specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: 54 234-98-00 wew. 331 tel. kom. 668-461-246

Gospodarka drewnem i łowiectwo

Sylwia Czekalska
Specjalista SL ds.pozyskania i gospodarki drewnem
Tel.: 54 234-98-00 wew. 332
Paweł Gołąb
Specjalista SL ds.pozyskania i gospodarki drewnem
Tel.: 54 234-98-00 wew. 333
Angelika Laskowska
Specjalista SL ds. pozyskania i zagospodarowania lasu
Tel.: 600-208-274

Obwód nadzorczy lasów niepaństwowych

Adrian Szerel
Specjalista SL ds. lasów niepaństwowych
Tel.: 600-208-269

Księgowość

Bożena Bergunda
Starszy księgowy
Tel.: 54 234-98-00 wew. 616
Małgorzata Burdzińska
Starszy księgowy
Tel.: 54 234-98-00 wew. 613
Danuta Jabłkowska
Starszy księgowy
Tel.: 54 234-98-00 wew. 615
Jolanta Adamczewska
Starszy księgowy
Tel.: 54 234-98-00 wew. 612
Anna Burczyk
Starszy księgowy
Tel.: 54 234-98-00 wew. 614

Straż leśna

Mirosław Krysiak
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: 608-529-135
Piotr Szołtysek
Strażnik leśny
Tel.: 604-255-231
Jolanta Krukowska
St.strażnik leśny
Tel.: 728-808-654

Edukacja przyrodniczo-leśna

Magdalena Kokosza
Specjalista SL ds. edukacji leśnej
Tel.: 881 055 354