Wydawca treści Wydawca treści

Park edukacyjny

Park Edukacyjny przy Nadleśnictwie Włocławek

Park edukacyjny znajduje się bezpośrednio na terenie biura Nadleśnictwa Włocławek. Znajduje się tu wiele pomocnych przy edukacji przyrodniczo leśnej obiektów takich jak: 2 ścieżki tablic edukacyjnych, wiele roślin z tabliczkami gatunkowymi i opisami, miejsce na ognisko, wiata z ławeczkami wkoło wykorzystywana przy organizacji festynów i konkursów oraz plac zabaw dla najmłodszych dzieci odwiedzających Nadleśnictwo Włocławek.
W Parku Edukacyjnym znajduje się bardzo wiele gatunków roślin, dzięki czemu poznanie ich oraz nauczenie się rozpoznawania staje się łatwiejsze. Znajduje się również jeziorko przy którym występują rośliny wodne.

Ognisko, przy którym znajdują się krzesełka z wydrążonych wałków drewna umożliwia wygodne upieczenie kiełbasek i miłe spędzenie czasu na świeżym powietrzu.

Przestronna wiata z ławeczkami umiejscowionymi wkoło umożliwi występy dzieci rodem z amfiteatru. Konkursy piosenki ekologicznej, festyny oraz występy dzieci podczas leśnych wakacji wygodnie mogą obserwować zarówno wszyscy inni uczestnicy jak i goście.

Ścieżka tablic edukacyjnych umiejscowiona przed budynkiem nadleśnictwa
1 Tablica „Remiza leśna"
Jak dbać o leśnych przyjaciół lasu? Odpowiedz jest prosta, Remiza leśna. To tutaj z myślą o owadach ptakach płazach i pająkach tworzy się miejsca bytowania, dba się o pożywienie wodę, ale również w trosce o rośliny owoco i nektarodajne grodzi się powierzchnię przed zwierzyną taką jak sarna, jeleń czy łoś. Na tablicy znajduje się szczegółowy opis jak taka powierzchnia powstaje i na jakich terenach się je wykonuje.

2 Tablica „Dokarmianie zwierzyny"
Na tej tablicy zostaje wyjaśnione dlaczego konieczne jest kierowanie populacją zwierząt łownych. Jak ważny dla rolnictwa i leśnictwa jest planowy odstrzał zwierzyny, ale również dokarmianie i utrzymywanie zwierzyny w dopuszczalnej liczbie. Podczas spaceru z psem trzeba pamiętać o smyczy dla psa, ze względu na dobro zwierzyny w lesie ale i własnego czworonożnego przyjaciela.

3 Tablica „Mała retencja"
Spiętrzanie wody, zwiększanie powierzchni parowania, udostępnienie wody dla ptaków, zwiększenie ilości wód gruntowych, spowolnienie  przepływu wód. To korzyści które płyną z małej retencji. Dlatego jest to tak ważne w naszym Klimcie w którym jest najmniej opadów atmosferycznych rocznie.

4 Tablica „Miejsce biwakowania"
Wypoczynek na świeżym powietrzu jest niezastąpiony. Miejsca biwakowanie często zlokalizowane przy jeziorach są narażone na dewastacje, warto zdawać sobie sprawę, jak zachować się podczas biwakowania w lesie. Należy szczególnie zwrócić uwagę na wyrzucanie śmieci do specjalnych pojemników ale i rozpalanie ogniska w miejscach do tego przeznaczonych i pamiętanie o dogaszeniu go.

5 Tablica „Ptasi zegar"
Każdy z ptaków swoje poranne śpiewy zaczyna o różnej godzinie. Ma to związek ze wschodem słońca. Gdy wiemy jak rozpoznać śpiew danych ptaków uda nam się odgadnąć która jest godzina.

6 Tablica „Ogień przekleństwo dla lasu"
Ogień w lesie czyni bardzo dużą szkodę. Jakie skutki mają pożary dla lasu, dowiemy się właśnie z tej tablicy. Podczas pobytu w lesie zawsze należy mieć w pamięci co wolno nam robić a czego się przestrzegać. W razie zauważenia pożaru również trzeba zareagować.

7 Tablica „Powalone drzewo"
Jaką wartość dla przyrody ma martwe powalone drzewo? W naturalnym środowisku leśnym jest to normalne zjawisko, dzięki czemu gleba zostaje wzbogacona, a schronienie znajdą małe zwierzęta i owady. Dzieje się tak głównie ze względu na działanie grzybów, które osłabiają drzewo, w skutek czego zostają zachwiane wartości podporowe korzeni. Jednak powalone drzewo dla natury jest wielkim bogactwem, i jest konieczne dla zachowani równowagi w przyrodzie.

8 Tablica „Huby"
Grzyby pasożytnicze, wywołujące znaczne straty gospodarcze. Jakie grzyby dla drzew są najgroźniejsze, i jakie choroby powodują? Dlaczego leśnicy walczą z hubami? Dowiemy się z tej tablicy, na której są przedstawione również zdjęcia tych grzybów pasożytniczych.

9 Tablica „Wędrówka drzew"
Jak drzewa się rozprzestrzeniają? W jaki sposób pokonują wędrówkę, często wielu kilometrów? Jaką rolę w tym procesie mają ssaki i gryzonie? Przyroda umożliwiła wędrówkę nasionom, poprzez dostosowania owoców i nasion do biernego transportu.

10 Tablica „Główne nisze pokarmowe niektórych gatunków boru sosnowego"
Każde zwierze w lesie ma swoje miejsce schronienia oraz miejsce gdzie dobywa pokarm, nazywane niszą. W tym miejscu możemy dowiedzieć się więcej o różnych gatunkach ptaków i ich niszach w borze sosnowym. Dzięki tym wiadomościom znaczenie ułatwimy sobie obserwacje poszczególnych ptaków, szukając dzięcioła, czubatki czy kosa.

 

Ścieżka tablic edukacyjnych umiejscowiona za budynkiem nadleśnictwa.

1 Tablica „Użytki Ekologiczne"
Jest to bardzo ważny element wzrostu bioróżnorodności. W Nadleśnictwie Włocławek występuje sieć terenów uznanych za użytki ekologiczne. Są to tereny chronione. W tych miejscach natura rządzi się własnymi prawami, dzięki czemu są to tak cenne i różnorodne miejsca.

2 Tablica „Rezerwat Przyrody"
Tablica zawiera spis rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Włocławek. Jaki cel ma ochrona danego terenu.

3 Tablica „Park Krajobrazowy"
Gostynińsko- Włocławski Park Krajobrazowy znajduje się w większości na terenie Nadleśnictwa Włocławek. Postały z racji walorów jakie posiada ten teren.  Na tym terenie występuje wiele gatunków chronionych zarówno roślin jak i zwierząt.

4 Tablica „Obszary Specjalnej Ochrony – Natura 2000"
Obszary stworzone ze względu na ochronę naturalnych miejsc bytowania ptaków. Korzystne warunki jakie sprawia ten teren muszą być zachowane, z tego względu ta specjalna ochrona która jest włączona w europejską sieć obszarów Natura 2000. Na Tereni Nadleśnictwa występują 3 tereny Natury 2000 Błota Rakutowskie, Dolina Dolnej Wisły, Żwirownia Skoki.

5 Tablica „Pomniki Przyrody"
Ochrona szczególnych pod różnymi względami  obiektów natury ożywionej i nieożywionej. W Nadleśnictwie Włocławek są to głównie drzewa szczególnych rozmiarów, oraz jeden głaz narzutowy.

6 Tablica „Obszar Chronionego Krajobrazu"
Obszary o szczególnych walorach krajobrazowych, chronione w celu zachowania krajobrazu. Występują na terenie dolej Wisły w okolicach Ciechocinka. Mikroklimat miasta Ciechocinek ze względu na wartości lecznicze oraz krajobrazowe jest chroniony. We Włocławku tereny przy Uzdrowisku Wieniec Zdrój również są warte uwagi.

7 Tablica „Specjalne Obszary Ochrony – Natura 2000"
Włocławska Dolina Wisły i Błota Rakutowskie, to obszary w Nadleśnictwie Włocławek włączone w sieć obszarów Natura 2000 chroniących siedliska. Wpływając na bioróżnorodność na terenach Eropy są ważnym elementem środowiska.

8 Tablica „Reitrodukcja Sokoła Wędrownego"
Gatunek który niedawno całkowicie wyginął z naszych terenów, jest specjalnie odtwarzany. Populacja jest sztucznie hodowana i wypuszczana na wolność w korzystnych warunkach. W Nadleśnictwie Włocławek jest prowadzona reintrodukcja sokoła wędrownego dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół".

9 Tablica „Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Gostynińsko- Włocławskie"
Teren LKP lasy Gostynińsko- Włocławskie znajduje się na 3 Nadleśnictwach: Gostynin Łąck oraz Włocławek. Na tym terenie szczególną rolę odgrywa edukacja leśna społeczeństwa. Dzięki LKP ukazywane jest połączenie ochrony przyrody z prowadzoną gospodarką głównie drzewną.

 

Na terenie Parku Edukacyjnego znajduje się również wystawa różnych budek dla ptaków i nietoperzy. 10 różnych typów budek umożliwia uzmysłowienie sobie iż każdy z ptaków posiada inne wymagania, przez co walcząc o bioróżnorodność konieczne jest wywieszanie urozmaiconych budek dla ptaków.
Nietoperze są chronionymi ssakami aktywnie latającymi a budki przeznaczone dla nich są bardzo charakterystyczne i nie trudno je rozpoznać w terenie. Kto jak nie nietoperze pomogą leśnikom walczyć z uciążliwymi komarami?


Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek powstał jako odpowiedź na bardzo duże zapotrzebowanie placówek oświatowych z Włocławka i okolic, na prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody, ekologii i leśnictwa. Ośrodek powstał dzięki dotacji otrzymanej ze środków unijnych.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej

W odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa Nadleśnictwo Włocławek prowadzi wiele zajęć edukacyjnych dla grup zorganizowanych. W tym celu powstał przestronny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w którym znajduje sala ćwiczeń, sala wystaw czasowych oraz duża sala ekspozycyjna.

Sala Ekspozycyjna przedstawia bardzo szeroko pracę leśnika formy ochrony przyrody, oraz zagadnienia przyrodnicze. Są tutaj ekspozycje na temat:
1. Rezerwatów przyrody: Jazy, Grodno, Gościąż, Olszyny Rakutowskie, Wójtowski Grąd.
2. Pomniki przyrody występujące w Nadleśnictwie Włocławek.
3. Profile glebowe 
4. Budowa drzew
5. Typy siedliskowe lasu.
6. Gatunki objęte ochroną.
7. Obszary Natura 2000
8. Ochrona lasu.
9. Ekosystem leśny.
10. Nasadzenia
11. Ochrona
12. Pielęgnacja
13. Pozyskanie drewna
14. Obróbka drewna.

Każda z tych ekspozycji jest wyczerpującą składnicą informacji dzięki której osoby odwiedzające ośrodek dowiedzą się wiele informacji zarówno o prawach przyrody, pracy leśnika, ale również terenu otaczającego miasto Włocławek objęte ochroną.

Sala ćwiczeń, w której znajduje projektor do wyświetlania prezentacji multimedialnych. Znajdują się również wygodne stoły i krzesła przy których dzieci mają możliwość wykonywać samodzielne prace różnego typu.

Sala wystaw czasowych, w której wystawy zostają co jakiś czas zmieniane, dzięki czemu przekazane zostają różne wiadomości.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej prowadzone są zajęcia dla zorganizowanych grup od wieku przedszkolnego. Tematyka zajęć jest dostosowywana do wieku i potrzeb danych grup. Dzięki doświadczeniu i zaangażowaniu edukatora zajęcia są zawsze pozytywnie oceniane przez uczestników, oraz nauczycieli.