Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat przyrody Jazy

Nazwa Jazy

 

Lokalizacja: Obręb leśny: leśnictwo Czarne: Goreń

Powierzchnia ha 2,62 ha

Podstawa prawna uznaniaM.P. Nr 54, poz. 272z dnia 27.05.1963r

Cel ochrony: Zabezpieczenie i zachowanie najstarszego na Kujawach drzewostanu sosnowego.


rezerwat przyrody kulin

Nazwa Kulin

 

Lokalizacja: Obręb leśny: leśnictwoWłocławek: Szpetal

Powierzchnia ha50,84ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 66, poz. 321 z 23.11.1967r. Rozp. 277/01Wojewody Kuj-Pom.z dnia02-10-2001- powiększenie rezerwatu

Cel ochronyZachowanie ze względów przyrodniczych, dydaktycznych  i krajobrazowych, wielogatunkowych drzewostanów   o cechach zbliżonych do naturalnych

 


Rezerwat przyrody grodno

Nazwa Grodno

 

Lokalizacja: Obręb leśny: leśnictwo Czarne: Kurowo

PowierzchniaHa 132,45 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 161 poz. 1088 z 21.12.1998r

Cel ochronyZachowanie dla celów naukowych  dydaktycznych i krajobrazowych jeziora Grodno   o szmaragdowej wodzie wraz z otaczającym je naturalnymi zbiorowiskami leśnymi


Rezerwat przyrody Gościąż

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród niemal 1,5 tys. rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, blisko 700 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

Nazwa: Gościąż

 

Lokalizacja: Obręb leśny leśnictwo Czarne: Dąb, Ruda

Powierzchnia ha: 253,95 ha  w tym 77,51 ha Jez. Gościąż w gestii (AWRSP)

Podstawa prawna uznania: Dz.U woj. Kuj-Pom. Nr 3 poz.27 Rozporz. Wojewody nr 250/00 z dnia 7 grudnia 2000r.

Cel ochrony: Zachowanie dla celów dydaktycznych i naukowych  jez. Gąściąż wraz z otaczającym je zbiorowiskiem naturalnym


rezerwat przyrody olszyny rakutowskie

Nazwa Olszyny Rakutowskie

 

Lokalizacja: Obręb leśny: leśnictwoCzarne:  Kurowo

Powierzchnia Ha174,62 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 33, poz. 126 z dnia 11.10.1978r.

Cel ochronyZachowanie naturalnych zbiorowisk olsowych i łęgowych

Rezerwat przyrody dębice

Nazwa Dębice

 

Lokalizacja: Obręb leśny: leśnictwoWłocławek: Dębice

Powierzchnia ha 41,92 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 161poz. 1085 z 21.12.1998r.

Cel ochrony Zachowanie dla celów naukowych  i dydaktycznych typowo wykształconej świetlistej dąbrowy

Rezerwaty przyrody wójtowski grąd

Nazwa Wójtowski Grąd

 

Lokalizacja: Obręb leśny: leśnictwo Jedwabna: Przyborowo

Powierzchnia h3,52 ha

Podstawa prawna uznania M.P. Nr 7, poz. 51    z dnia 18.02.1987r.

Cel ochronyZachowanie naturalnych zespołów grądowych  i borowych