Wydawca treści Wydawca treści

Cennik detaliczny

 

Zarządzenie nr 1/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek

z dnia 09.01.2017r.

 

w sprawie wprowadzenia cennika na drewno loco las po zrywce wg. KJW. oraz stroisz.        

 

znak sprawy : ZG.801.1.2017

 

Na podstawie § 22 pkt. 3 Statutu Gospodarstwa  Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego  załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

W oparciu o § 57 Zarządzenia nr 46 DGLP z dnia 24.10.2016r.(znak spr. ZM.800.2.2016) wprowadzam  do stosowania z dniem 09.01.2017r.  Cennik cen detalicznych netto/brutto nr 1/2017 na drewno pozyskane kosztem Nadleśnictwa i kosztem nabywcy loco las, po zrywce wg. KJW oraz stroisz .

§ 2

 

Cennik podlega upublicznieniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Nadleśnictwa i leśnictw oraz zamieszczenie na stronie internetowej Nadleśnictwa.

 

§ 3

Z dniem 09.01.2017r. przestaje obowiązywać Zarządzenie nr 1/2016 Nadleśniczego Nadleśnictwa Włocławek z dnia 07.01.2016r. znak sprawy: ZG.801.1.2016

                                                                                                              

 

                                                                                                                        Nadleśniczy

mgr.inż. Włodzimierz Pamfil

 

 

 

 

Cennik cen detalicznych netto/brutto nr 1/2017

Na drewno pozyskane kosztem Nadleśnictwa i kosztem nabywcy loco las, po zrywce wg. KJW oraz stroisz obowiązujący od 09.01.2017

Lp.

Surowiec drzewny

Ceny w zł

 netto/brutto

określenie

rodzaj

cena za 1 m³

I.

Drewno wielkowymiarowe

iglaste

do 24 cm

25-34 cm

35 cm i wyżej

Cena za 1 m³

1

WA0

igl.

-

417

/

512,91

511

/

628,53

2

WB0

igl.

281

/

345,63

345

/

424,35

394

/

484,62

3

WC0

igl.

255

/

313,65

298

/

366,54

340

/

418,2

4

WD

igl.

195

/

239,85

212

/

260,76

230

/

282,9

II.

Drewno wielkowymiarowe

liściaste

                 

5

WA0

Db x/

-

1395

/

1715,85

1786

/

2196,78

6

WB0

Db x/

627

/

771,21

1009

/

1241,07

1448

/

1781,04

7

WC0

Db x/

483

/

594,09

695

/

854,85

936

/

1151,28

8

WD

Db x/

265

/

325,95

454

/

558,42

627

/

771,21

9

WA0

Bk, Dbcz.

-

1058

/

1301,34

1354

/

1665,42

10

WB0

Bk, Dbcz.

476

/

585,48

765

/

940,95

1098

/

1350,54

11

WC0

Bk, Dbcz.

366

/

450,18

527

/

648,21

710

/

873,30

12

WD

Bk, Dbcz.

201

/

247,23

344

/

423,12

476

/

585,48

13

WA0

Brz

-

418

/

514,14

499

/

613,77

14

WB0

Brz

282

/

346,86

328

/

403,44

375

/

461,25

15

WC0

Brz

230

/

282,9

258

/

317,34

297

/

365,31

16

WD

Brz

198

/

243,54

219

/

269,37

237

/

291,51

17

WA0

Ol

-

457

/

562,11

511

/

628,53

18

WB0

Ol

278

/

341,94

328

/

403,44

392

/

482,16

19

WC0

Ol

230

/

282,9

264

/

324,72

307

/

377,61

20

WD

Ol

195

/

239,85

220

/

270,6

247

/

303,81

21

WA0

Js

-

851

/

1046,73

1115

/

1371,45

22

WB0

Js

556

/

683,88

664

/

816,72

799

/

982,77

23

WC0

Js

380

/

467,4

481

/

591,63

573

/

704,79

24

WD

Js

259

/

318,57

325

/

399,75

393

/

483,39

25

WA0

poz.

-

322

/

396,06

364

/

447,72

26

WB0

poz.

234

/

287,82

265

/

325,95

297

/

365,31

27

WC0

poz.

208

/

255,84

233

/

286,59

257

/

316,11

28

WD

poz.

176

/

216,48

199

/

244,77

222

/

273,06

                         

 

III.

Drewno średniowymiarowe

iglaste

za 1 m3

za 1 mp

netto/brutto

netto/brutto

29

S10

igl.

240

/

295,20

-

30

S2a

So, Md, Dg

158

/

194,34

102,70

/

126,32

31

S2b

So, Md, Dg

238

/

292,74

154,70

/

190,28

32

S2a

Św, Jd

151

/

185,73

105,70

/

130,01

33

S2b

Św, Jd

236

/

290,28

165,20

/

203,20

34

S3b

igl.

180

/

221,40

-

35

S4

Św, Jd

110

/

118,80

77,00

/

83,16

36

S4

pozost. Igl.

110

/

118,80

71,50

/

77,22

37

S2AP

So, Md, Dg

121

/

148,83

78,65

/

96,74

 

IV

Drewno średniowymiarowe

liściaste

za 1 m3

za 1 mp

netto/brutto

netto/brutto

38

S10

liść.

240

/

295,20

-

39

S2a

Brz

147

/

180,81

95,55

/

117,53

40

S2b

Brz

223

/

274,29

144,95

/

178,29

41

S2a

Ol

135

/

166,05

87,75

/

107,93

42

S2b

Ol

208

/

255,84

135,20

/

166,30

43

S2a

Db, Js, Wz

161

/

198,03

104,65

/

128,72

44

S2b

Db, Js, Wz

287

/

353,01

186,55

/

229,46

45

S2a

Gb, Bk

162

/

199,26

113,40

/

139,48

46

S2b

Gb, Bk

208

/

255,84

145,60

/

179,09

47

S2a

Lp, Tp, Os, Wb

105

/

129,15

68,25

/

83,95

48

S2b

Lp, Tp, Os, Wb

242

/

297,66

157,30

/

193,48

49

S2a

poz. Liść.

105

/

129,15

68,25

/

83,95

50

S2b

poz. Liść.

242

/

297,66

157,30

/

193,48

51

S2AP

Ol

121

/

148,83

78,65

/

96,74

52

S3B

Liść.

180

/

221,40

-

53

S4

Db, Js, Wz, Gb, Bk, Brz,

150

/

162,00

97,50

/

105,30

 

S4

Lp, Tp, Os, Wb

90

/

97,20

58,50

/

63,18

55

S4

poz. Liść.

100

/

108,00

65,00

/

70,20

V.

Drewno małowymiarowe

liściaste i iglaste

za 1 m3

za 1 mp

netto/brutto

netto/brutto

55

M1

Liść, igl.

130

/

159,90

52,00

/

63,96

56

M2

Liść, igl.

80

/

86,40

20,00

/

21,60

VI

Drewno pozyskane kosztem nabywcy

liściaste i iglaste

za 1 m3

za 1 mp

netto/brutto

netto/brutto

57

S2a

Db, Js, Wz, Gb, Bk, Brz, Ol

140

/

172,20

91,00

/

111,93

58

S2a

poz. Liść.

100

/

123,00

65,00

/

79,95

59

S3b

igl.

150

/

184,50

-

60

S4

Liść, igl.

55

/

59,40

35,75

/

38,61

61

M1

Liść, igl.

90

/

110,70

36,00

/

44,28

62

M2

Liść, igl.

30

/

32,40

7,50

/

8,10

melioracje

30

/

32,40

7,50

/

8,10

63

M12

Stroisz

980

/

1205,40

147,00

/

180,81

64

M2L

leżanina

30

/

32,40

15,00

/

16,20

                   

x/ - bez dębu czerwonego

Uwagi:
1. W oparciu o ustawę z dnia 11 marce 2004r. o Podatku od towarów i usług (Dz.U. nr. 54 z 05.04.2004r.)
- przy sprzedaży surowca drzewnego dolicza się podatek VAT w wysokości 23% za wyjątkiem drewna opałowego S4, M2 i M2L gdzie dolicza się podatek 8%.
-dolicza się 23% podatku do ceny stroiszu.

2. Przy żadaniu przez nabywcę drewna o specjalnych cechach jakościowych i wymiarowych do cen powyższych dolicza się dopłaty w wysokości:
- minimum 10% ceny dla drewna wielkowymiarowego i średniowymiarowego

3. Przy sprzedaży drewna w stanie okorowanym do ceny dolicza się koszty korowania.